آشنایی با روش های تولید پیچ و مهره (فورج سرد)

گسترش صنایع مختلف در جهان باعث افزایش مصرف پیچ و مهره و به تبع آن افزایش سرعت ساخت شده است. تولید پیچ و مهره امروزه با سرعت بالا از اهمیت بسزایی برخوردار است. دستگاه های...

سپیدپیچ , مقاله علمی, SPC, SPC Company, Product in Iran, کارآفرین داخلی

ادامه مطلب