پرچ های صنعتی

پرچ های صنعتی

مصارف صنعتی پرچ

در طراحی سنتی متشکل از شافت و سر برخوردار است که تولید کنندگان در نصب پرچ جامد از چین استفاده می کنند که موجب تغییر شکل وگسترش شافت پس از رانده شدن در داخل قطعه کار می شود.

شرکت سپید پیچ

پرچهای سازه ای

میخ پرچهای سازه ای در ساختمانها، پلها و سوله های صنعتی استفاده می شود که معملوا قبل از نصب در کوره گرم می شوند تا انعطاف پذیر تر شده و کار با آن راحت تر گردد.
شرکت سپید پیچ

پرچهای اپلیت

پرچهای اپلیت از طراحی منحصر بفردی برخوردارند که در آن شافت به جهات مختلف تقسیم می شوند و وقتی میح پرچ به داخل قطعه کار می رود ، شافت در جهات مختلف منبسط می گردد که قابلیت استفاده از آنها را در قطعات پلاستیکی و چوبی را بیشتر می نماید.
شرکت سپید پیچ

پرچهای کور

پرچهای کور برای دستکاری سنبه در حین کار استفاده می شود که میتوان پرچ را تغییر شکل داده به داخل قطعه کار منبسط نمود.
شرکت سپید پیچ

فلش پرچ

این دسته از پرچها با کنار نشستن محصول ویا قطعه ای که در آن نصب شده اند عمل می کند و در تولید قطعات ایرودینامیک کاربرد گسترده ای دارد و در بهبود خاصیت آیرودینامیک قطعات؛ کشش را کاهش می دهد.
شرکت سپید پیچ

پرچهای اصطکاهی

پرچهای اصطکاهی طور ی طراحی شده اند که پس از گسترش شافت به عمق قطعه ، در جای خود قفل شوند و بر خلاف پرچهای دیگر شافت این دسته از پرچها گسترش نمی یابد تا زمانی که در قطعه کار قرار گیرد.