پین های صنعتی

پین های صنعتی

ما رنج متنوعی از پینهای صنعتی را تولید می نماییم، نظیر:

شرکت سپید پیچ

پینهای شیار دار

دارای شیارهای موازی با فاصله یکسان که با فشار به درون بدنه استوانه ای، یک جزء را درجای خود نگه دارد با وارد شدن در یک سوراخ ابعادی متناسب با پین، قفل شدن ایجاد گردد.
شرکت سپید پیچ

پین های مخروطی

رزوه شده داخلی ویا خارجی که برای تراز کردن اجزای مونتاز شده و دمونتاژ شده بسیار متداول می باشند.این دسته از پینها علاوه بر دارا بودن مقاومت نظیر پینهای استوانه ای، دارای برتری عدم ساییدگی می باشند.
شرکت سپید پیچ

پینهای اندازه گیری

گیجهایی با دقت بالاهمراه با مقاومت بالا در برابر سایش می باشند.این دسته از پینها گزینه ای عالی برای تجهیزات آزمون گران قیمت در اندازه گیری زاویه، فاصله بین سوراخها، راهنمای دم کبوتری ، عمق مشخصات و شیارها می باشند.